#PSRP: Podsumowanie

#PSRP: Podsumowanie

Podsumowanie rozpoczął Mateusz Mrozek zaczynając od podkreślenia, że to najważniejsze spotkanie, ponieważ to na nim studenci mają szansę wyrazić swoje opinie po skończonej konferencji. Po szybkim podziękowaniu wszystkim organizatorom, mediom oraz panelistom nastąpił...
XIV Posiedzenie Rady Studentów

XIV Posiedzenie Rady Studentów

Posiedzenie prowadził Mateusz Mrozek – Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawiając proponowany porządek obrad. Po zatwierdzeniu porządku obrad ogłoszona została informacja, iż jeden z elektorów studenckich Politechniki Częstochowskiej...

#PSRP: Debata podsumowująca badanie „Start na rynku pracy”

Ostatnim punktem sobotniego programu  XXII Krajowej Konferencji PSRP była debata podsumowująca badanie „Start na rynku pracy”  Debatę podsumowującą badanie „Start na rynku pracy” rozpoczął Karol Leszczyński wystąpieniem, na którym przedstawił propozycję rozmaitych...
#PSRP: Wieczorna relacja z XXII Krajowej Konferencji PSRP

#PSRP: Wieczorna relacja z XXII Krajowej Konferencji PSRP

Na zakończenie części szkoleniowej drugiego dnia konferencji pojawiły się m.in tematy związane z pomocą materialną dla studentów. Sobota była obfita w pomocne studentom treści, do czego przyczynił się również Piotr Gutowski – Członek Rady Wykonawczej Parlamentu...

#PSRP Popołudniowa relacja z XXII Krajowej Konferencji PSRP

Konferencja w Jastrzębiej Górze nie zwalnia tempa. W popołudniowej części na uczestników czekały szkolenia m.in. z dokumentacji i promocji działalności kół. Odbyła się również debata dotycząca ekspertów studenckich PKA. Działanie Samorządu większości ludzi kojarzy się...